ПОЧЕТЕН КУРС | ФЕВРУАРИ - МАРТ

ТЕРМИН: ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК 19:00-20:10

информации на info@integralyoga.mk


ПРОГРАМАТА НА КУРСОТ СОДРЖИ

едноставни динамични вежби за зголемување на еластичноста на мускулите и подвижноста на 'рбетот и зглобовите


статични и динамични телесни положби (асани) кои имаат благотворно дејство врз сите системи во организмот

основни техники на јогиско дишење (пранајама) кои ги прочистуваат белите дробови, го зголемуваат дишниот капацитет и влијаат смирувачки на ментален и емоционален план

техники на релаксација за ослободување од акумулираниот физички и психички стрес и замор


едноставни техники за прочистување на организмот (шаткарма)

теоретски дел: што е јога,


принципи на изведба на јогиските техники, дејства и придобивки


практикување јога дома, примена на јогиското знаење во животот

{ ЗА НАС } Центарот за интегрална јога организира едукативни, апликативни и промотивни активности за примена на јогата како интегрален метод за унапредување на сите аспекти на личниот развој: телесен, психички, социјален и духовен. Центарот работи од 2008 година под водство на наставниците:

Стеван Милиќ

Стеван Милиќ  ја изучува јогата од 1982, а предава од 1992 година. По професија е архитект.

Катерина Наумова ја изучува јогата од 1996, а предава од 2000 година. Доктор е на психолошки науки.

енсо{ Лого на Центарот } Енсо го симболизира кругот на животот, бесконечноста, единството на телото и умот, на совршеното и несовршеното, видливото и невидливото, празнината и исполнетоста, патот на духовниот напредок...

ПРЕДАВАЊА | РАБОТИЛНИЦИ | САТСАНЗИ

ПРОЕКЦИИ