Каква слика имам за себе? Vs. Кој/а сум јас?

Јогата постепено го тенчи густиот превез исткаен од нашето незнаење, кое нè попречува да ја видиме реалноста каква што е, а не каква што ни ја „сервира“ умот. Вистинската јога, таа рафинирана наука за свеста, започнува од моментот кога прашањето „Каква слика имам за себе?“ се трансформира во „Кој/а сум јас?“  повеќе ⟩

Мистеријата наречена живот

Една од најважните работи во нашиот престој на овој свет е да знаеме да ги препознаваме и да си ги поставуваме прашањата кои имаат вистинска вредност. Можеби највредното и најинтригантно прашање, обвиено со мистерија, кое нѐ следи уште од времето кога сме станале свесни за себе, е прашањето за животот.   повеќе ⟩

{ ЗА НАС } Центарот за интегрална јога организира едукативни, апликативни и промотивни активности за примена на јогата како интегрален метод за унапредување на сите аспекти на личниот развој: телесен, психички, социјален и духовен. Центарот работи од 2008 година под водство на наставниците:

Стеван Милиќ

Стеван Милиќ  ја изучува јогата од 1982, а предава од 1992 година. 

По професија е архитект.

Катерина Наумова ја изучува јогата од 1996, а предава од 2000 година.

Доктор е на психолошки науки.

енсо{ Лого на Центарот } Енсо го симболизира кругот на животот, бесконечноста, единството на телото и умот, на совршеното и несовршеното, видливото и невидливото, празнината и исполнетоста, патот на духовниот напредок...

ПРЕДАВАЊА | РАБОТИЛНИЦИ | САТСАНЗИ

ПРОЕКЦИИ